Klasszikus, Minőségi és Átfogó

Elméleti és gyakorlati lovasképzés

A 3 éves képzést nyújtó Nemzeti Lovasakadémia Magyarország egyetlen olyan intézménye, amely magas szintű elméleti és gyakorlati tudást is biztosít tanítványainak. A képzés a klasszikus nemzeti hagyományokra épül, a magyar lovas elődök évezredes tudását továbbadva.

A képzés minden, a lovaglást igényesen művelni kívánó lovas számára nyitott, speciális előképzettség nem szükséges. A képzés azonban nem csak igényes szabadidőlovasoknak, hanem azoknak a szakembereknek is ajánlott, akik meg akarják újítani és magas szintre akarják fejleszteni szaktudásukat.

Az akadémia elvégzésével a hallgatók klasszikus és átfogó lókiképzői ismeretekre, valamint magas szintű lovastudásra tesznek szert. Alkalmassá válnak lovak és lovasok képzésére, az önálló munkára professzionális szinten is.

A teljes lovasakadémiai képzés 3 éves, egymásra épülő tanévekkel. Minden tanév 10 hónapból áll, és tavasszal indul. Az idei tanév 2019. május 18-án szombaton indul, jelentkezni május 8-ig lehet ide kattintva...

A tanév folyamán ló- és lovasképzés egyaránt zajlik. Mivel a képzés során tényleges lókiképzés folyik, továbbá minden tanév a lovas és a kiképzett ló vizsgájával zárul, ezért a résztvevők csak saját vagy általuk lovagolt lóval jelentkezhetnek.

A tanterv három alappillére

Az akadémia minden tanév során 3 típusú képzést nyújt: elméleti órákat, az elmélet gyakorlatban történő bemutatását, valamint mindezek saját lóval történő begyakorlását választott edzővel, lovasedzések keretében. A három fajta képzés szorosan összefügg egymással, és folyamatos jelenlétet igényel a hallgatóktól.

Elméleti és gyakorlati képzés

Az elméleti és a gyakorlati képzés minden hónapban egy teljes szombati napot vesz igénybe. Mindkét típusú képzés csoportban történik, a képzés helyszíne a Dr. Gőblyös István vezette Kajászó-Szentpéterpusztai Lovarda. Az intenzív, egész napos oktatáson felváltva zajlanak az elméleti és a gyakorlati órák, az alábbi rendszerben:

8:00 – 10:303x45 perc elméleti képzés
11:00 – 12:303x30 perc gyakorlati képzés
12:30 – 13:30ebéd, pihenő
13:30 – 16:003x45 perc elméleti képzés
16:30 – 18:003x30 perc gyakorlati képzés

Az elméleti képzés minden évben öt oktató részvételével zajlik. A tudásanyag kiterjed a lókiképzés átfogó elméletére, az etológiára, az anatómiára, a lovas önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, az állategészségügyre, a tartástechnológiára, valamint a művészeti ábrázolásokra, mint a magyar lovaskultúra megismérésének eszközére. Az állandó fő tantárgy (lókiképzés-elmélet) mellett a többi tantárgy oktatása váltott tematika szerint történik.

A gyakorlati képzés az elméleti tananyag gyakorlatban történő alkalmazására fókuszál, kezdve a lóval való kommunikációtól a befolyás kialakításán keresztül a lóval végrehajtandó feladatok (fordulatok, hajlítások, jármódváltások, stb.) tökéletes végrehajtásáig. A gyakorlati képzés szemlélteti, hogyan érhető el az egyensúly, az elengedettség és az egyenesség, továbbá hogyan érhető el a ló és lovas közti harmónia.


Lovasedzések

Az elméleti és gyakorlati képzést havonta kettő, személyre szabott lovasedzés egészíti ki, ahol az elméletben megszerzett tudás begyakorlása történik. Az edzéseket kilenc elismert, magasan képzett lovas oktató tartja az ország különböző pontjain. Közülük a hallgatók saját maguk választhatják ki azt, akivel a tanév folyamán együtt dolgoznak majd.

A határon túli területeken történő lovasedzéseket összevont képzés keretében biztosítjuk.

Az Akadémia hallgatóinak tanévenként egyszer lehetőséget biztosítunk szakmai konzultációra az Akadémia szakmai vezetőjével, Dr. Gőblyös Istvánnal.


 

Az akadémia képzése hároméves. Az első tanév a kézen történő munkára, a második tanév a campagne lovaglásra, a harmadik tanév a nyeregből történő hosszhajlítások megtanítására fókuszál lépésben és ügetésben.

2019

Első tanév

Az első évben a kézen történő munka gyakorlati ismereteit tanulják meg a hallgatók. A kézen történő munka a ló és lovas között kommunikáció ismereteit jelenti, azt, hogy a lovasok megértették és képesek jelzéseiket lovukkal megértetni, a lovak pedig értik ezeket és el is fogadják. Az első tanév a vezetőszáron végzett munka és futószárazó munka sikeres vizsgájával zárul.

2020

Második tanév

A második tanévben az úgynevezett campagne kiképzést sajátítják el a hallgatók. A campagne munka során a lovak képessé válnak lépésben és ügetésben lendületes mozgásra lovas alatt is. A tanév végére a hallgatók lovait két jármódban két patanyomon történő fordulatok végrehajtására kell kiképezni. Emellett megkezdődik a vágtamunka: nagykörön a lónak képessé kell válni ütemes, elrohanás nélküli mozgásra lovas alatt.

2021

Harmadik tanév

A harmadik tanévben megkezdődik a lovak hosszhajlítása lépésben és ügetésben, valamint folytatódik a vágta minőségének javítása. A lovasnak képessé kell tennie lovát a lépésből és ügetésből való vágtabeugratásra, valamint vágtából ügetésbe és lépésbe való átmenetre.

Vizsgarendszer

Minden tanév végén elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni. A vizsga helyszíne a Kajászó-Szentpéterpusztai Lovarda.

A megszerezhető képesítések

A Nemzeti Lovasakadémia végzett hallgatói klasszikus és átfogó lókiképzői ismeretekre, valamint magas szintű lovastudásra tesznek szert. Alkalmassá válnak lovak és lovasok képzésére, az önálló munkára professzionális szinten is.

A hallgatók az elméleti és gyakorlati vizsgák sikeres teljesítése után oklevelet és kiválósági tanúsítványt kapnak, amely a 3 éves képzés elvégzését igazolja.

Emellett a kiváló minősítéssel végzett hallgatóit a Nemzeti Lovasakadémia ajánlólevéllel is jutalmazza.

Képzési díj a 2019/2020 tanévre

A tandíj összege havonta nettó 55.000 Ft, amely a 10 hónapos tanévre vetítve összesen nettó 550.000 Ft

Külön vizsgadíj nincs! Az éves tandíj a 27% ÁFA-val együtt: 698.500 Ft.

Az intenzív, összesen 140 tanórát (elméleti és képzéseket, illetve lovasedzéseket is) magába foglaló képzés egy tanórára lebontva mindössze bruttó 4.990 forint.

Részletfizetés és egyéb kedvezmények

H allgatói számára a Nemzeti Lovasakadémia részletfizetési lehetőségét biztosít. A képzés megkezdéséhez mindössze az éves tandíj egyharmadának a befizetése szükséges. A fennmaradó rész ezt követően két részletben fizethető.

Az akadémia hallgatói különféle kedvezményekben részesülnek. Ilyen többek között a Nemzeti Lovasakadémia és partnerei szervezésében megvalósuló lovasrendezvényeken való kedvezményes belépődíj és garantált helybíztosítás.

Figyelem! Már lehet jelentkezni a májusban induló új képzésünkre!
Alig két hét maradt, hogy jelentkezzen a május 18-án induló második tanévre! Jelentkezési határidő: május 6.