Blog: Zabla és Kengyel

Blog: Zabla és Kengyel

A közel egy évtizede indult Zabla és Kengyel blogot Dr. Gőblyös István, azzal a céllal alapította, hogy a magyar lovaskultúra felvirágoztatása érdekében írásban, fényképen, mozgóképen rögzítse az elődök lovas ismereteire vonatkozó kutatásaink eredményeit, valamint a gyakorlati lovas tapasztalatainkat, hogy azok egy helyen álljanak rendelkezésre a következő lovas generáció számára.

Az évek során a hihetetlen mennyiségű tudásanyag külön kulturális, történelmi bloggal egészült ki, ez lett a Kaisergalopp blog, valamint az ismeretek egyszerűsített formában való közlésére megindított a Lókiképzés Egyszerűen blog.

Tovább a Zabla és Kengyel szakmai blogra: zablaeskengyel.blog.hu

A Zabla és Kengyel blog Facebook oldala itt érhető el: facebook.com/zablaesengyel